تیم ویدیا

ما در ویدیا جمع شده ایم تا در مسیر تکامل شخصی و توسعه فردی خود بتوانیم به کسب و کار هایی که تمامی دغدغه شان تنها توسعه کسب و کارشان است کمک کنیم، به همین منظور تیمی از بهترین ها را تشکیل داده ایم و با تمرکز کامل به دنبال انجام فعالیت ها هستیم.

ما در ویدیا همواره در حال یادگیری و رشد بوده ایم و می دانیم که اگر هدفمان بهبود مستمر کسب و کارها باشد ما نیز باید در پی بهبود شخصی خود باشیم.
همواره سعی کرده ایم با ایجاد همدلی از هم تیمی هایمان حمایت کنیم و در کنارهم به دنبال رشد و بالندگی تمام مجموعه باشیم تا بتوانیم اهداف سخت را با پیمودن این مسیر پر چالش راحت تر طی کنیم.

برای تیم ویدیا و تمامی افرادی که در ویدیا فعال هستند یا به هر نحوی با ما فعالیت دارند، صداقت و تلاش هوشمندانه مهم ترین ارزش هاست. در تیم ما موفقیت فردی وجود ندارد و تنها تیم است که می تواند در یک فضای صمیمی و حرفه ای برنده باشد.

محمدرضا زرین نصر
مدیر عامل
آرش بشیری
رئیس هیئت مدیره
سینا جبروتی
کارشناس فروش
آگرین ناصری
کارشناس برنامه ریزی و توسعه پروژه
سمیرا شریفیان
کارشناس ارشد مارکتینگ
سروش سلامت
مدیر تولید محتوای ویدئویی
هانیه اصغری
کارشناس طراحی سایت
علیرضا خلیلی
طراح گرافیست
سینا سالک
مدیر فنی
امیر شریفیان
حسابدار
آریا بشیری
منابع انسانی
محمدرضا آرمانیان
سرپرست طراحی سایت